Laikrodis rodantis du laikus arba kai kvantinė mechanika susitinka su reliatyvumo teorija

Kvantinės mechanikos ir Enšteino bendrosios reliatyvumo suvienijimas yra vienas įdomiausių bei iki šiol neatsakytų klausimų moderniojoje fizikoje. Bendrasis reliatyvumas sujungia gravitacijos, kosmoso ir laiko teorijas bei numato žvaigždžių ir galaktikų ateitį kosminiu mastu, tuo tarpu kvantiniai reiškiniai yra trapūs ir stebimi atominiame lygmenyje. Dėl šios priežasties yra labai sunku nustatyti sąveiką tarp kvantinės mechanikos ir […]

Atrasta formulė hidrofobinėms reakcijoms tirti

Fizikinis modelis, kuris nusako, kaip skysčių molekulės sąveikauja tarpusavyje iki šiol nebuvo nustatytas. Hidrofobinės sąveikos paaiškina tai, kodėl vanduo nesimaišo su alyva, kaip sudaryti baltymai ir kas kartu sulaiko biologines membranas. Tyrėjai iš Kalifornijos Universiteto Santa Barbaroje atrado naują būdą, kaip galima išstudijuoti hidrofobines sąveikas sukeliančias jėgas atominiame lygmenyje bei pirmą kartą tai aprašė matematine […]