Vaikų patyrusių smurtą šeimoje ir kareivių dalyvavusių kare psichologiniai sutrikimai panašūs

Nauji tyrimai parodė, kad vaikų, patyrusių smurtą šeimoje, ir kareivių, dalyvavusių kare, smegenų veiklos aktyvumas yra labai panašus. Pirmame funkciniame smegenų skenavime, kurio tikslas buvo ištirti fizinės prievartos ir smurto šeimoje padarinius vaikams, mokslininkai rado, kad smurto šeimoje patyrimai yra susiję su smegenų veiklos suaktyvėjimu dviejuose specifinėse srityse (priekinėje insuloje ir amygdaloje). Kareivių, dalyvavusių žiauriose […]