Senstant smegenyse vykstantys procesai lėtėja

Olandų mokslininkai mano radę atsakymą į klausimą, kodėl vyresniojo amžiaus žmonės nelinkę priiminėti greitų sprendimų. Pasirodo, tai gali būti susiję ne su įgyta išmintimi ar geresne savikontrole, o su sumažėjusiu „duomenų perdavimo“ greičiu smegenų jungtyse. Lig šiol psichologai tokią vyresniojo amžiaus žmonių savybę aiškino didesne jų gyvenimo patirtimi: esą kuo ilgiau žmogus gyvena, tuo įvairiapusiškiau […]