Pulsarai arba kitaip neutroninės žvaigždės – milžiniški visatos magnetai.

Vienas iš keisčiausių visatos fenomenų yra neutroninės žvaigždės. Jos iš savo magnetinių polių skleidžia smarkią radiaciją, kai šios žvaigždės radiacijos spindulys atsisuka į žemės pusę galima užfiksuoti jos pulsavimą. Astronomai šią žvaigždę vadina pulsaru. Didžiausia šio fenomeno paslaptis – kaip susiformuoja ir funkcionuoja pulsarų magnetinis laukas. Ilgą laiką tyrėjai rėmėsi hipoteze, kad žvaigždžių magnetiniai laukai […]