Kompiuterio valdymas mintimis

Pirmą kartą pademonstruota sąveika tarp beždžionės ir virtualaus kūno. Tyrimo metu dvi beždžionės išmoko vien smegenimis pajudinti ekrane esančią virtualią ranką. Nejudindamos jokių kūno dalių, beždžionės pasinaudodavo elektriniu smegenų aktyvumu ir pajudindavo virtualią ranką, kuria parodydavo į ekrane esantį atvaizdą. Nors tyrime naudoti atvaizdai vizualiai buvo identiški, jie turėjo skirtingą struktūrą, kurią galėjo aptikti tik […]