Buvo atliktas naujas vyrų ir moterų asmenybės skirtumų tyrimas

Anot naujo tyrimo, nuo sausio 4 dienos publikuojamo internetiniame žurnale PloS ONE: tarp vyrų ir moterų egzistuoja dideli asmenybės skirtumai. Šių skirtumų egzistavimas, ir jų mastas, jau ilgą laiką yra daugelio debatų objektas, tačiau naujo tyrimo autorius, Marco Del Guidice iš Italijos Turin universiteto, apibūdina naują asmenybių skirtumų įvertinimo ir analizavimo metodą, kaip daug tikslesnį […]