Kai kurios medžiagos kaitinamos traukiasi

Dauguma medžiagų kaitinamos plečiasi, tačiau kelios – traukiasi. Tyrėjai išsiaiškino, kaip viena iš šių medžiagų – skandžio trifluoridas – atlieka šį procesą. Teigiama, kad tyrimas leis geriau perprasti tokio tipo medžiagas. Medžiagos, nesiplečiančios karštyje, gali būti pritaikomos daugelyje sričių, pavyzdžiui, labai tikslių laikrodžių kūrime. Tokios medžiagos leidžia įrenginiams veikti stabiliai net ir veikiant labai dideliam […]

Laikrodis rodantis du laikus arba kai kvantinė mechanika susitinka su reliatyvumo teorija

Kvantinės mechanikos ir Enšteino bendrosios reliatyvumo suvienijimas yra vienas įdomiausių bei iki šiol neatsakytų klausimų moderniojoje fizikoje. Bendrasis reliatyvumas sujungia gravitacijos, kosmoso ir laiko teorijas bei numato žvaigždžių ir galaktikų ateitį kosminiu mastu, tuo tarpu kvantiniai reiškiniai yra trapūs ir stebimi atominiame lygmenyje. Dėl šios priežasties yra labai sunku nustatyti sąveiką tarp kvantinės mechanikos ir […]

Teorijos fizikai atrado naują kvantinį fizikį reiškinį

Teorijos fizikai suformulavo naują topologinės medžiagos kvantinėje mechanikoje sąvoką. Jie susjiejo kvantinės optikos ir kondensuotos medžiagos fizikines savybes, tokiu būdu nurodydami kryptį, kurios laikantis bus galima sukurti kvantinius kompiuterius. Klasikinėje fizikoje energijos išsklaidymu vadinamas reiškinys, kuris paaiškina iš kur atsiranda šiluma trinties metu. Mokslininkai netikėtai nustatė, kad toks reiškinys vyksta ir kvantinėje fizikoje. Eksperimentų metu […]