Teorijos fizikai atrado naują kvantinį fizikį reiškinį

2011-10-03

Teorijos fizikai suformulavo naują topologinės medžiagos kvantinėje mechanikoje sąvoką. Jie susjiejo kvantinės optikos ir kondensuotos medžiagos fizikines savybes, tokiu būdu nurodydami kryptį, kurios laikantis bus galima sukurti kvantinius kompiuterius.

Klasikinėje fizikoje energijos išsklaidymu vadinamas reiškinys, kuris paaiškina iš kur atsiranda šiluma trinties metu. Mokslininkai netikėtai nustatė, kad toks reiškinys vyksta ir kvantinėje fizikoje. Eksperimentų metu buvo pademonstruota, kad panaudojant energijos išsklaidymą gali būti sukurti ir sustiprinti tam tikri kvantiniai reiškiniai.

Sutapatinę kvantinės optikos ir kondensuotos medžiagos fizikines sąvokas, fizikai parodė, kaip teoriškai galima panaudoti energijos išsklaidymą. Naujosios topologinio reiškinio dalelės vadinamos Majoranos fermionais, pavadintos italų mokslininko Ettore Majoranos garbei. Teigiama, kad dalelės gali būti indukuotos kvantinėje sistemoje. Tos dalelės pačios sau būtų ir antidalelės.

Šios dalėlės galėtų būti patalpintos į kvantinius laidus, kuriuose lazerio spindulio paveikti atomai sudaro vienos dimensijos struktūras.

Mokslininkai teigia, kad dirbdami su šia naująja sąsaja tarp kvantinės ir įprastosios fizikos, jie gali pasiekti neribotų galimybių energijos perdavimo srityje. Kaip vieni iš galimų šios technologijos vaisiai įvardijami ir itin greiti kvantiniai kompiuteriai.

1 žvaigždutė2 žvaigždutės3 žvaigždutės4 žvaigždutės5 žvaigždutės (1 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...