Molis – naujas ginklas kovoje su branduolinėmis katastrofomis

Metalinės statinės, užkastos giliai po žeme saugo nuo pavojingų plutonio atliekų nuotėkio į dirvožemį ir gilesnius žemės sluoksnius. Tačiau po kelių tūkstančių metų šios statinės pradės irti dėl veikiančios korozijos. Mokslininkai bando išsiaiškinti, kas nutiks, kai ši apsauga galiausiai išnyks. Plutonio pusamžis siekia 24 tūkstančius metų. Apie šio elemento chemines savybes nėra daug žinoma. Tik […]

Siūloma atnaujinti matavimo vienetų nustatymo vertės tvarką

Konferencijos Prancūzijoje slaptu balsavimu buvo pritarta iš naujo apsvarstyti bazinius dydžius, kuriuos sudaro sekundė, metras, kilogramas, amperas, kelvinas, molis ir kandela. Daugiausia diskusijų sukelia kilogramas, amperas, kelvinas ir molis. Yra siūloma persvarstyti kilogramo vertę, kuri buvo apskaičiuota 1948 metais pagal tam tikrą metalo gabalą, esantį Paryžiaus saugykloje. Mokslui pažengus į priekį, matavimus tapo įmanoma atlikti […]