Siūloma atnaujinti matavimo vienetų nustatymo vertės tvarką

Konferencijos Prancūzijoje slaptu balsavimu buvo pritarta iš naujo apsvarstyti bazinius dydžius, kuriuos sudaro sekundė, metras, kilogramas, amperas, kelvinas, molis ir kandela. Daugiausia diskusijų sukelia kilogramas, amperas, kelvinas ir molis. Yra siūloma persvarstyti kilogramo vertę, kuri buvo apskaičiuota 1948 metais pagal tam tikrą metalo gabalą, esantį Paryžiaus saugykloje. Mokslui pažengus į priekį, matavimus tapo įmanoma atlikti […]