Willamette meteoritas Nacionaliniame Amerikos muziejuje

Willamette-meteoritas