Mokslo darbams Lietuvoje skiriama vis mažiau pinigų

2011-07-08

Pernai mokslo tiriamiesiems darbams skyrėme per 125 mln. litų mažiau nei 2008 metais.

Išlaidos šiai sričiai iš viso sudarė 0,84 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP).

Statistikos departamento atliktų statistinių tyrimų duomenimis, 2009-aisiais mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) darbams buvo skirta 765 mln. litų. Palyginti su 2008 metais, išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai sumažėjo 125,1 mln. litų arba 14,1 proc.

Kaip ir anksčiau, daugiausiai išlaidų MTTP darbams skirta aukštojo mokslo sektoriuje – 402,8 mln. litų, arba 52,7 proc. visų MTTP išlaidų 2009 m., verslo įmonių sektoriuje – 181,6 mln. litų (23,7 proc.), valdžios sektoriuje – 180,6 mln. litų (23,6 proc.). MTTP išlaidų santykis su BVP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 0,64 proc. (2008 m. – 0,60 proc.). Verslo sektoriuje MTTP išlaidų santykis su BVP sudarė 0,20 proc. (2008 m. – 0,19 proc.).

MTTP projektų darbo užmokesčiui buvo skirta 441 mln. litų, arba 57,6 proc. visų MTTP išlaidų, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms – 324 mln. litų. Palyginti su 2008-aisiais, darbo išlaidos sumažėjo 16,3 mln. litų, arba 3,6 proc. Daugiausia lėšų MTTP darbuotojų darbo užmokesčiui skyrė aukštojo mokslo institucijos – 264,3 mln. litų, arba 65,6 proc. visų MTTP išlaidų aukštojo mokslo sektoriuje. Verslo įmonių sektoriuje daugiausiai MTTP išlaidų skirta ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti – 42,0 proc. visų verslo sektoriaus MTTP išlaidų, arba 76,2 mln. litų. Aukštojo mokslo sektoriuje ilgalaikiam materialiajam turtui, skirtam MTTP darbams, įsigyti skirta tik 23,6 mln. litų, arba 5,9 proc. visų MTTP išlaidų aukštojo mokslo sektoriuje.

Didžiausią MTTP išlaidų dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė valdžios lėšos – 54,0 proc., verslo įmonių lėšos – 21,0 proc., užsienio lėšos – 13,1 proc., aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų lėšos – 11,9 proc.

Iš viso MTTP projektuose dalyvavo 18,4 tūkst. darbuotojų, 6,4 tūkst. jų turėjo mokslo laipsnį ir pedagoginį vardą. Tūkstančiui darbo jėgos teko 11,2 MTTP veikloje dalyvaujančio darbuotojo. Aukštojo mokslo ir valdžios institucijose MTTP veikloje dalyvavo 16,3 tūkst. darbuotojų, iš jų 6,2 tūkst. tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą. Verslo sektoriuje – 2,1 tūkst. darbuotojų, iš jų 177 tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį. Tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, skaičius verslo sektoriuje per metus sumažėjo 18,8 proc. Aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuje vyresni nei 65 metų tyrėjai, turintys mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą, sudarė 13,8 proc. Verslo sektoriuje vyresni nei 65 metų tyrėjai ir inžinieriai – vos 2,2 proc.

Eurostato duomenimis, 2008-aisiais 27 Europos Sąjungos šalys mokslo tiriamiesiems darbams skyrė 1,9 proc. BVP. Tuo tarpu Lietuvoje šis rodiklis siekė 0,8 proc.

1 žvaigždutė2 žvaigždutės3 žvaigždutės4 žvaigždutės5 žvaigždutės (No Ratings Yet)
Loading...