Kas yra avogadro skaičius

2011-10-25

Avogadro skaičius – 6,0221415 x 1023 – nusako, kiek viename molyje medžiagos yra atomų ar molekulių. Šis skaičius plačiai naudojamas chemijoje.

Šį skaičių atrado italų mokslininkas Lorezo Avogadro. Jis gimė 1776 metais – tuo metu kaip tik vyko intensyvūs atomų bei molekulių savybių tyrinėjimai. Avogadrą labai sudomino Gei-Lusako taisyklė, kuri teigė, kad reaguojant dvejoms dujoms, susidaro trečiosios, kurių masė lygi dviejų jas sudarančių dujų masių sumai.

Dirbdamas su šia taisykle, Avogadras priėjo išvadą, kad tokiame pačiame kiekyje dujų esant tokiai pačiai temperatūrai ir tokiam pačiam slėgiui turi būti toks pat kiekis dalelių.

Kadangi ši Avogadro taisyklė leido chemijai labai smarkiai pažengti į priekį, nustatytas skaičius buvo pavadintas jo vardu.

Avogadro skaičius buvo apskaičiuotas vieno molio elektronų krūvį, pavadintą Faradėjumi, padalinus iš vieno elektrono krūvio, kuris jau buvo apskaičiuotas anksčiau. Dabar jau yra atrasti daug tikslesni būdai, kaip apskaičiuoti dalelių kiekį viename molyje, pavyzdžiui, panaudojant rentgeno spindulius.

Avogadro skaičius labai praverčia tada, kai reikia apskaičiuoti dalelės masę. Kadangi dar nėra sukurtos tokios svarstyklės, kurios gali nustatyti protono ar neutrono masę atomatiškai, masė yra apskaičiuojama išreiškus ją per sąsają su atominiu masės vienetu.

Ši sąsaja atrodo štai taip:

1 amv = 1/6.0221415 x 1023 g

Atominis masės vienetas yra apibrėžiamas kaip viena dvyliktoji anglies-12 atomo dalis. Ši dažniausiai pasitaikanti anglis turi šešis protonus, šešis elektronus ir šešis neutronus. Kadangi elektronų masė yra labai maža, viena dvyliktoji anglies atomo masės yra labai artima vieno protono ar neutrono masei.

1 žvaigždutė2 žvaigždutės3 žvaigždutės4 žvaigždutės5 žvaigždutės (3 votes, average: 3.33 out of 5)
Loading...